راهنمای انتقال دامنه


قدم اول : شما باید یک شناسه ایرنیک داشته باشید. برای داشتن شناسه لازم است تا در مرکز ثبت دامنه یا همان ایرنیک ثبت نام کنید. بدین منظور به آدرس www.nic.ir مراجعه کنید.

قدم دوم : شناسه ایرنیک خودتان را برای ما ارسال کنید تا دامنه را به شما منتقل کنیم. انتقال دامنه دارای هزینه و بر عهده خریدار است اما ما هزینه انتقال را از شما دریافت نمی کنیم.